Jane Blomquist

Redovisningskonsult

Vid genväg Österlen finns redovisningsbyrån med personligt engagemang.

Vi hjälper småföretagare med bokföring, momsredovisning, bokslut, deklaration, skatterådgivning, rådgivning vid start av företag, myndighetskontakter och mycket mer.

Löpande bokföring - EU-bokföring - Bokslut -Deklarationer - Konsultationer - Myndighetskontakter

 

Genom aktualitetsutbildningar hos branschorganisationer och Skatteverket håller vi oss uppdaterade om nya lagar och regler inom redovisningsområdet. Vi samarbetar med andra redovisningskonsulter.

   Ekonomifakta 2019 se nertill...          Ekonomi är att välja!

 

© Bokföringsbyrån Jane Blomquist | Solvägen 12B, 273 95 Onslunda

Telefon 070-990 21 86 Telefontid: 16,00-18,00 Måndag-Onsdag

jane.blomquist@bobredovisning.info

Nätverk på Österlen

www.bokochte.se

Ekonomifakta 2019

Belopp och procentsatser för inkomstår 2019

Arbetsgivaravgifter

Födda 1954

Födda 1938-1953     

 

Egenavgifter

Födda 1954-

Födda 1938-1953  

 

Särskild löneskatt på

förvärvsinkomster

Födda 1937 och tidigare

Alla som har passiv näringsverksamhet

 

 

Prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp

Inkomstbasbelopp

 

Representation 2019

Extern                          Excl. moms

Frukost, lunch middag      0 kr

Enklare förtäring             60 kr

Golf, teater, etc             180 kr

Intern

Frukost, lunch middag      0 kr

Enklare förtäring             60 kr

Hyra, underhållning etc. 

vid personalfester          180 kr

Teater etc.                      180 kr

 

Skattefria gåvor till anställda 2019

Julgåva                    450 kr inkl. moms

Jubileumsgåva     1 350 kr inkl. moms

Minnesgåva        15 000 kr inkl. moms

 

Resa bostad - arbetsplats

Egen bil

Förmånsbil

 - bensin, etanol m.m.

 - diesel

Motorcykel

Mopedbil

Moped

Cykel

 

Avdrag för kostnader

som överstiger:

 

 

Fastighetsavgift för småhus 2019

Kommunal avgift för småhus är 8 049 kr eller högst 0,75% av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

 

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de fem första åren och halv avgift de följande 5 åren.

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

 

Källa: Skatteverkets hemsida.

 

 

 

 

 

2019

31,42%

16,36%

 

2019

28,97%

16,36%

 

 

2019

6,15%

24,26%

 

 

2019

46 500 kr

47 400 kr

64 400 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

18,50 kr/mil

 

9,50 kr/mil

6,50 kr/mil

9,00 kr/mil

9,00 kr/mil

4,50 kr/mil

 250 kr/år

 

11.000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria traktamenten 2019

Inrikes tjänsteresa

Hel dag

Halv dag

Efter tre månader

Efter två år

Nattraktamente

(Om arbetsgivaren ej betalt

övernattning)


(övernattning krävs)

230 kr

115 kr

161 kr

115 kr

115 kr

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2019

230 kr    161 kr    115 kr    69 kr

Reducering för:

Mat hela dagen                    207 kr    145 kr    104 kr    62 kr

Lunch & middag                   161 kr    113 kr      81 kr    48 kr

Lunch eller middag                81 kr      56 kr      40 kr    25 kr

Frukost                                  46 kr      32 kr      23 kr     14 kr

 

Reducering av normalbeloppen

vid utrikes tjänsteresa 2019

Helt fri kost                              85%

Lunch och middag                   70%

Lunch eller middag                  35%

Frukost                                    15%

 

Kostförmån                            2019

Frukost                                     49 kr  

Lunch/middag                          98 kr

Helt fri kost                             245 kr

 

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån

Inkomstår                                2019

Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:

Marknadsvärdet inkl. moms

Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:

Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

 

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Inkomstår                   2019

Skiktgräns 1 (20%)      490 700 kr

Skiktgräns 2 (25%)      689 300 kr

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som

inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Inkomstår                   2019

Brytpunkt 1 (20%)       504 400

Brytpunkt 2 (25%)       703 300 kr

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som

fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Inkomstår                    2019

Brytpunkt 1 (20%)        547 500 kr

Brytpunkt 2 (25%)        733 300 kr

 

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på

kvalificerade aktier/andelar)

Inkomstår                     2019

                                 171 875 

 

Mervärdesskatt (moms)

25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms

12% (10,71% av priset) t.ex. livsmedel och restaurangtjänster

6% (5,66% av priset) t.ex. böcker, tidskrifter och persontransporter.

 

 

Statslåneränta 2018

Genomsnittlig: 0,48 %

2018-11-30: 0,51 %